İşletmenin karmaşık sorunları çözüldü

0:16

şletmenin karmaşık sorunları çözüldü. Sırada işlerin genişletilmesi var. Oracle bana Kolaylaştırma Özgürlüğü tanıyor.